Anonim

Mennesker som drikker vin innimellom kan redusere risikoen for å utvikle demens, ifølge ny forskning fra Danmark.

Forskerne fra det danske vitenskapssenteret for epidemiologi ved Institutt for forebyggende medisin og Senter for alkoholforskning ved National Institute of Public Health i København, Danmark rapporterer denne måneden at personer som drakk vin ukentlig eller månedlig, hadde betydelig mindre sannsynlighet for å utvikle demens.

Alkohol har tidligere vært knyttet til en reduksjon i risikoen for demens. Forskerne tok sikte på å vurdere om mengden eller typen alkohol påvirket risikoen for demens.

De gjennomførte en studie basert på deltakere i den tredje Copenhagen City Heart Study (1991 -1994), som var 65 år eller mer. Deltakerne ble screenet ved bruk av Mini-Mental State Examination og deretter undersøkt for demens. Det var 83 individer diagnostisert med demens, og de resterende 1.626 ikke-demente forsøkspersonene ble inkludert som kontroller. Begge gruppene ble sammenlignet med hensyn til alkoholinntak og type alkohol, vurdert 15 år før.